Hellerudhistorie

Lokalhistorie fra Hellerud i Oslo

Lokalhistorie fra Hellerud

På dette nettstedet publiseres det lokalhistorisk stoff fra Hellerud i Oslo.
Nov. 2019: Dette nettstedet blir dessverre ikek oppdatert lenger.

Historielagets bildebase er nå tilgjengelig gjennom Deichmanske biblioteks bildebaser for historielagene i Oslo. Stor takk til Deichman som bistår historielagene i dette viktige formidlingsarbeidet!

 

I Hellerud historielags medlemsblad Ved postkassene publiseres det mye spennende lokalhistorisk materiale. Det siste nummeret som er publisert på disse sidene ble utgitt høsten 2016.
Det blir dessverre ikke publisert flere utgaver av Ved postkassene på disse sidene.

2016-2-forsideAv innholdet i siste nummer:

  • Romeriksporten
  • Glimt fra livet, Bjørn forteller
  • Bosetting, «Sandtaket»
  • Minnestund på Sarabråten
  • Alnaelvas regulering 1857
  • Referat fra årsmøtet


Les det siste nummeret (pdf)

Medlemsbladet på papir kan du få ved å melde deg inn i Hellerud historielag.

Written by Lars Rogstad

05/09/2009 at 19:27

Publisert i hellerud, lokalhistorie